افتخاری برای ایران / محمد حسن زاده ( راضی )

سرودۀ : شاعر فرهیخته و دلباختۀ اهل البیت علیهم السلام
آقای محمد حسن زاده ( راضی ) از اصفهان
افتخاری برای ایران

دختر پادشاه ایران بود *** همسر پادشاه عالِم شد
با رضای خدا به امر علی *** نام آن برگزیده مریم شد
خواستگارش زیاد بود اما *** او فقط گفت یک کلام ، حسین
افتخاری برای ایران شد *** تا که شد همسر امام حسین
خطبه اش را در عالم رؤیا *** حضرت ختم الانبیا خوانده
بعد از آن مرتضی عروسش را *** حضرتِ ام الاوصیا خوانده
فاطمه انتخاب خود را کرد *** او مسلمان به دست زهرا شد
عاشقانه به اختیار خودش *** هستیش نذر هست زهرا شد
من چه گویم به وصف آن بانو *** که مقاماتش اینچنین بوده:
همسرش سید شهیدان و *** پسرش زین العابدین بوده
*****