دختر يزدجرد پادشاه ايران

الإرشاد / ترجمه رسولی محلاتی ; ج ۲ ص ۱۳۹

(بدان كه)امام پس از حسين بن على عليهما السّلام فرزندش ابو محمد على بن الحسين زين العابدين عليهما السّلام بود و كنيۀ ديگرش ابا الحسن است.و مادرش شاه زنان دختر يزدجرد پادشاه ايران بود،و برخى گفته‌اند نام آن زن شهر بانويه بوده،و امير المؤمنين عليه السّلام حريث بن جابر حنفى را در سمت مشرق حكومت جايى بداد،پس حريث دو تن از دختران يزدجرد را براى آن حضرت فرستاد، پس آن جناب شاه زنان را بپسرش حسين عليه السّلام بخشيد و آن زن زين العابدين عليه السّلام را براى حسين بزائيد،و ديگرى را بمحمد بن ابى بكر بخشيد و آن زن قاسم پسر محمد بن ابى بكر را بزائيد پس قاسم و على بن الحسين پسر خاله بودند. ولادت على بن الحسين عليهما السّلام در مدينه سال سى و هشت از هجرت بود،پس با جدش امير المؤمنين عليه السّلام دو سال بود و با عمويش حسين عليه السّلام دوازده سال و با پدرش حسين(عليه السّلام)بيست و سه سال،و پس از پدرش سى و چهار سال زنده بود،و در سال نود و پنج هجرى در مدينه از دنيا رفت،و در آن روز پنجاه و هفت سال از عمر شريفش گذشته بود.امامت آن جناب سى و چهار سال بود،و در بقيع كنار قبر عمويش حسن بن على عليهما السّلام دفن شد

*********

الإرشاد / ترجمه ساعدی خراسانی ; ج ۲ ص ۴۹۲

امام پس از حضرت امام حسين عليه السّلام فرزندش ابو محمد على بن الحسين زين العابدين است كه كنيه او ابو الحسن نيز ميباشد. مادرش شاه زنان دختر يزدگرد شاهنشاه ايرانست كه او را شهربانو هم مى‌گفته‌اند. گفته‌اند امير المؤمنين على عليه السّلام حريث بن جابر حنفى را بحكومت يكى از نواحى مشرق بر- گمارد و او در زمان حكومت خود دو دختر يزدگرد را بحضور على عليه السّلام فرستاده آن حضرت هم شاهزنان را بفرزندش حسين عليه السّلام بخشيد از آن مخدره حضرت سجاد عليه السّلام متولد شد و ديگرى را بمحمد بن ابو بكر بخشيد و قاسم بن محمد از او بوجود آمد بنا بر اين حضرت سجاد و قاسم خاله‌زاده‌اند. على بن الحسين عليه السّلام در مدينه سال سى و هشتم هجرت متولد شد و دو سال با جدش على عليه السّلام و دوازده سال با عمويش امام حسن عليه السّلام و بيست و سه سال با پدرش حسين عليه السّلام بسر برد و پس از شهادت پدر تاجدارش سى و چهار سال زندگى كرد و سال نود و پنجم هجرت در سن پنجاه و هفت سالگى شهادت يافت و سى و چهار سال مدت امامت آن حضرت بود و در بقيع جوار مرقد عموى بزرگوارش امام حسن مجتبى عليه السّلام مدفون گرديد صلوات اللّٰه عليه.