مادر نُه نور خدایی / محمد رضا مسعودی

سرودۀ : شاعر و مداح پرشور و سوز
و دلباختۀ اهل البیت علیهم السلام
آقا محمد رضا مسعودی از اصفهان

غزل
مادر نُه نور خدایی

ای مادر مولای عرب ها و عجم ها *** سخت است که از تو بنگارند قلم ها
سخت است که بر معرفتت دست رسانند *** صد سال اگر سوی تو آیند قدم ها
شهزادۀ ایرانی و در کشور اسلام *** باید که بسازند برای تو حرم ها
تو مادر نُه نور خدایی و عجب نیست *** گر هست شود از نگهت کل عدم ها
تو همسر خورشیدی و در عرش نوشتند *** در طالع سعد تو خدم ها و حشم ها
بر تخت کرم گر بنشینی به تصدق *** محتاج کرامات تواند اهل کرم ها
ای مادریِ ذریه یِ طیبه از تو *** بر بام شرف از تو بکوبند علم ها
از حجب تو معلوم شده مردم ایران *** در امر حجابند و حیا پیشقدم ها
هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازیم *** ای جان به فدایت که تویی ناز عجم ها